Vicio, estropicio y desperdicio

Inauguració: 16/11/2017, 19:30 h.

Personatge reconegut dins l’ambient de l’Street art a Barcelona, SKUM presenta a la Galeria Contrast l’exposició individual “Vicio, estropicio y desperdicio”.
Es tracta d’una mostra composta per la seva obra de taller més recent, on la majoria són peces d’intervenció en cartells o impresos de personatges escollits a l’atzar d’Internet. L’artista s’apropia d’aquests personatges i es dóna permís per modificar la imatge fins a generar una nova composició intervinguda també amb pintura. Com a resultat, ens trobem davant de peces a mig camí entre l’art figuratiu i l’abstracte, entre el collage i la pintura, que són fruit d’una gran intuïció pel color i la forma.
SKUM és en sí mateix una personalitat difícil de desxifrar. Les vegades que el seu rostre apareix a la Televisió o a Internet ho fa a través d’una màscara. No busca ser reconegut com a una “estrella” y la majoria de vegades escapa de les situacions que el reconeixen en públic. Tot i
així, la seva obra ha destacat als carrers de Barcelona com al pilar del què ja és una nova generació de grafiters d’origen català.
Tots aquests components creen una mostra molt representativa de la complexa visió d’un artista que, des de l’àmbit underground de Barcelona, desperta els sentits dels seus espectadors.