Montse Casacuberta. T’escric un paisatge

LA GALERIA

Sant Jordi, 14

SANT CUGAT DEL VALLÈS


Inauguració: 17/11/2017

La nova exposició que Montse Casacuberta presenta a La GaLeRia ésés fruit d’una relació epistolar que comença fa 4 anys entre ella i la dissenyadora gràfica Mariona García Solé, la seva amiga i ccompanyera d’universitat on imparteix classes. És el resultat d’un joc qque aquesta li proposa: ella li escriurà cartes amb descripcions o        eevocacions de paisatges, reals o imaginaris que la pintora haurà de trttraslladar a la tela. No si val a parlar-ne, només compte el que hi ha esescrit. A vegades les cartes contenen només una paraula, unes ccoordenades, una breu ressenya i la Montse ha hagut d’estirar el fil per tal de portar-lo al llenç. Amb aquesta mostra es dona a conèixer i es tanca, de moment, el projecte.  La conformen una vintena d’olis més algunes aquarel·les, a més de revelar-se i publicar-se les disset cartes que han resultat fer de catalitzador per a l’l’ l’artista.

La La producció de Montse Casacuberta es defineix principalment p per la pintura de cavallet que organitza en plans sintètics i un cr cromatisme de refinada discreció. Hi aborda espais i situacions c comuns amb una mirada subjectiva i intimista en diàleg entre el món         e extern i la subjectivitat, que li permet explorar més enllà de                      l’ l’l’aparença de les coses.
Montserrat Casacuberta (Barcelona, 1959) inicia la seva carrera pictòrica molt jove, assistint al taller de O. Kurtz i participant a concursos. El 1978 entra com alumne al taller de G. Muñoz i J.M. Pinto. El 1980 ingressa a la Facultat de Belles Arts de Barcelona per la qual es llicencia, en l’especialitat de pintura,  el 1984. Des d’aleshores, i paral.lelament a l’activitat pictòrica, exerceix la docència a l’escola Lavínia (1984-86), IADE (1987-1990) i BAU Centre Universitari de Disseny de Barcelona (1996 fins l’actualitat).  Exposa periòdicament a diferents galeries, entre les que destaquen Jorge Albero i Galería BAT de Madrid; Galeria Jordi Barnadas i Sala Parés de Barcelona. Esporàdicament realitza pintures per espais públics. El projecte més ambiciós en aquest sentit és la pintura del viaducte de l’AVE de Sant Joan Despí, al 2015. Aquesta és la tercera mostra individual a La GaLeRia de Sant Cugat, on també ha participat en exposicions col.lectives.